Kaip pradėti dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

Europos Komisijos veikla viešųjų pirkimų srityje daugiausia nukreipta į lygių galimybių sukūrimą, kad visų bendrovių pasiūlymai turėtų vienodus šansus laimėti konkursus neatsižvelgiant į jų dydį ir kilmę.

Mikroįmonės, mažos ir vidutinės įmonės – unikalus inovacijų ir konkurencijos šaltinis Europos Sąjungos vidaus rinkoje. Jos sudaro 99,8 proc. visų įmonių. Europos Komisija  visada joms skyrė ypatingą dėmesį.

ES viešųjų pirkimų politika siekiama pagerinti viešųjų pirkimų prieinamumą tokioms įmonėms. Tai leidžia prisidėti prie Europos ekonomikos augimo, užimtumo ir konkurencingumo didinimo.

Jei niekada nedalyvavote tokiuose konkursuose ar galite tikėtis sėkmės?  Nuo ko pradėti ? Neabejotina, kad įgavę patirties galėsite sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Nebereikia draugų, pažįstamų ar ryšių. Tereikia pateikti geriausią pasiūlymą. Čia vienareikšmiškai akcentuojamas mažiausios kainos kriterijus.

Būtinas aspektas norint pasinaudoti viešųjų pirkimų teikiamomis galimybėmis – reikiama ir lengvai prieinama informacija.

Tinkamai įvertink galimybes

Prekių, paslaugų ar darbų pardavimas viešajam sektoriui skiriasi nuo paprastos verslo praktikos: griežtai reglamentuotos pirkimų procedūros, imperatyviai nustatytos pirkimų sąlygos, prekių paslaugų ar darbų atrankos kriterijai, terminai ir kt.

Pageidaujantys dalyvauti viešuosiuose konkursuose turėtų tinkamai įvertinti savo galimybes ir nustatyti kokias prekes, paslaugas ar darbus galėtų pasiūlyti. Pagrindiniai reikalavimai tiekėjui: finansinė ekonominė būklė, technininės žinios ir pajėgumai. Kiekvienas rinkos dalyvis vadovaujasi įprasta verslo logika ir praktika. Įvertink savo galimybes ankščiau nei kiti. Kreipkis nemokamai konsultacijai dabar !

Išplėsk verslą tiekdamas kokybiškas prekes ir kvalifikuotas paslaugas

Kiekvienas pareiškėjas, atsiliepęs į kvietimą teikti pasiūlymus ir pateikęs perkančiajai organizacijai reikalavimus atitinkantį pasiūlymą nustatytu terminu, turi būti laikomas kandidatu sutarčiai sudaryti.

Nors Viešųjų pirkimų įstatymas suteikia teisę viešuosiuose pirkimuose dalyvauti bet kuriam verslo subjektui, tačiau perkančiosios organizacijos (PO) kvietimuose dalyvauti konkursuose pagal prekių, paslaugų ar darbų sritį ir apimtis gali nustatyti specialiuosius reikalavimus tiekėjui, pavyzdžiui: prekės ar paslaugos privalo atitikti Žaliųjų pirkimų kriterijus, statybos darbus gali atlikti ypatingajam statiniui atestuotos įmonės ir pan. 

Rangovas, tiekėjas ar paslaugų teikėjas savaime atmetamas jei jis :

  • bankrutavęs;
  • jam inicijuota bankroto procedūra;
  • buvo teistas dėl nusikaltimo, susijusio su profesine veikla;
  • buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo;
  • nevykdo prievolių mokėti socialinio draudimo įmokas;
  • nevykdo mokestinių prievolių. 

Būk matomas, dalyvauk viešuosiuose pirkimuose

Centrinės viešųjų pirkimo tarnybos skelbiamuose konkursuose atras galimybes bet kokio dydžio įmonė, bet kokiai teisėtai veiklai.

Smulkios įmonės gali sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, nes:

  • gali pasiūlyti geresnę kainą dėl mažesnių administracinių kaštų;
  • sugeba lankščiau taikyti rinkodarą ir operatyviau priimti sprendimus;
  • gali dalyvauti mažesnės vertės pirkimuose, kuriems numatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, ir jie nedomina stambesnių įmonių. 

Mažos įmonės gali dalyvauti ir kaip subrangovai arba sudarydamos jungtinės veiklos sutartis.

Kai kurie smulkieji verslininkai konkurencinę kovą rinkoje laimi taupydami darbuotojų sąskaita, mažai kreipdami dėmesio į teikiamų paslaugų kokybę ir rezultatą, arba tiekia ne itin kokybiškas prekes iš trečiųjų šalių.

Atkreiptinas dėmesys, kad viešasis sektorius įsigydamas prekes, paslaugas ar darbus vadovaujasi ES standartais ir normatyvais. Todėl konkurencingos kainos čia dažnai yra didesnės negu privačiame sektoriuje.

Ketinantiems dalyvauti konkursuose teikiame konsultavimo ir teisines paslaugas.

Nuo ko pradėti ?

Patekti į šia rinką jokių dirbtinių barjerų nebeliko… Tai milžiniška erdvė Jūsų interesų sferoje.

Dabar pats tinkamiausias metas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose !

Paslaugos

Per metus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbiama apie 30 tūkstančių konkursų;

Viešasis sektorius įsigyja prekių ir paslaugų daugiau kaip už 10 milijardų litų.

Teisinė pagalba

Kaip apginti savo teises, kokius veiksmus atlikti, kur kreiptis..?  Mes siūlome platų teisinių paslaugų spektrą.

Bendradarbiaujame su advokatais, notarais, antstoliais ir auditoriais.