Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba skatina dalyvauti viešuosiuose pirkimuose smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus.

Daugelis verslininkų svarsto, kad viešieji pirkimai miglota ir paini sritis su neaiškiomis formuluotėmis. Teigia, kad dalyvavimui reikia kvalifikuoto personalo, per didelė administravimo našta – reikia tvarkyti begalę dokumentų, o galimybės konkuruoti viešųjų pirkimo rinkose gerokai suvaržytos.

Projekto tikslas – palengvinti dalyvavimą viešuosiuose konkursuose, suteikti žinias ir gebėjimus, reikalingus atlikti viešuosius pirkimus.

2011 metais Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis vykdoma 80 proc. visų pirkimų. Tai reiškia, kad tiek didelių, tiek smulkių perkančiųjų organizacijų viešieji pirkimai perkeliami į elektroninę erdvę. Čia nebelieka vietos tiesioginiam bendravimui tarp pirkėjo ir pardavėjo.

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) siekdama paskatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pateikė rekomendacijas, kurių tikslas – padidinti verslo subjektų skaičiaus dalyvavimą ir su jais sudarytų viešojo pirkimo sutarčių dalį perkančiųjų organizacijų vykdomuose viešuosiuose prekių, paslaugų ar darbų pirkimuose.

Perkančioms organizacijoms skelbiant viešuosius pirkimus VPT rekomenduoja:

  • skaidyti didelius pirkimus į dalis;
  • užtikrinti, kad informacija apie pirkimus būtų lengvai pasiekiama;
  • užtikrinti teikiamos informacijos kokybę;
  • nustatyti pagrįstus ir proporcingus kvalifikacinius reikalavimus;
  • mažinti administracinę naštą;
  • siekti mažiausiomis sąnaudomis įsigyti labiausiai jos poreikius atitinkančias prekes, paslaugas ar darbus, o ne teikti prioritetą mažiausios kainos pasiūlymams;
  • nustatyti pakankamą laikotarpį pasiūlymams parengti;
  • užtikrinti, kad sutartiniai mokėjimai būtų atliekami laiku;
  • skatinti inovacijas.

Viešasis sektorius – tai visuma institucijų, kurios išlaikomos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.

Viešieji pirkimai – tai valstybės ar savivaldybių įstaigų bei įmonių atliekami prekių paslaugų ar darbų pirkimai iš verslo subjektų.

Viešojo pirkimo konkursą skelbianti organizacija, priklausomai nuo perkamų prekių ir paslaugų kiekių, darbų apimčių, suformuoja pirkimo procedūras. Pirkimai gali būti vykdomi skelbiant juos viešai arba išsiuntus pakvietimus dalyvauti pirkime pasirinktiems tiekėjams.

Viešųjų pirkimų tikslas – užtikrinti, kad visos įmonės ar fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti savo prekes ir paslaugas valstybei, sudaryti sąlygas pirkimuose dalyvauti kuo didesniam verslo subjektų skaičiui, skatinti konkurencingumą rinkoje.

Sužinokite nuo ko pradėti dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose. Viešuosius pirkimus reglamentuoja  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

—————
*Europos komisijos rekomendacijose 2003/361/EC bei Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme (Žin., 1998, Nr.109-2993; 2007, Nr.132-5354), įmonės suskirstytos pagal darbuotojų skaičių įmonėje į keturias grupes: mikroįmonės – ne daugiau kaip 9 darbuotojai įmonėje; mažos įmonės – nuo 10 iki 49 darbuotojų; vidutinės įmonės – nuo 50 iki 249 darbuotojų; didelės įmonės – 250 ir daugiau darbuotojų įmonėje. smulkiojo ir vidutinio verslo sektorius apima mikroįmones, mažas ir vidutines įmones.

Nuo ko pradėti ?

Patekti į šia rinką jokių dirbtinių barjerų nebeliko… Tai milžiniška erdvė Jūsų interesų sferoje.

Dabar pats tinkamiausias metas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose !

Paslaugos

Per metus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbiama apie 30 tūkstančių konkursų;

Viešasis sektorius įsigyja prekių ir paslaugų daugiau kaip už 10 milijardų litų.

Teisinė pagalba

Kaip apginti savo teises, kokius veiksmus atlikti, kur kreiptis..?  Mes siūlome platų teisinių paslaugų spektrą.

Bendradarbiaujame su advokatais, notarais, antstoliais ir auditoriais.