Paslaugos ketinantiems dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

Viešųjų pirkimų tarnyba skatina dalyvauti viešuosiuose pirkimuose smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus – padidinti verslo subjektų skaičiaus dalyvavimą ir su jais sudarytų viešojo pirkimo sutarčių dalį perkančiųjų organizacijų vykdomuose viešuosiuose prekių, paslaugų ar darbų pirkimuose. ES – 15 vidurkis sudaro 77,5 proc. pirkimų.

Per metus viešasis sektorius įsigyja prekių ir paslaugų už daugiau kaip 10 000 000 000 litų, paskelbiama apie 30 000 konkursų.  Atrask naujas galimybes plėtoti verslą !

Paslaugos rekomenduojamos tiek pradedantiems, tiek nedidelę praktinę darbo patirtį turintiems smulkaus ir vidutinio verslo tiekėjams, dalyvaujantiems ar ketinantiems dalyvauti viešųjų pirkimų procese, susiduriantiems su šių procesų organizavimo techniniais, teisiniais, ekonominiais ar praktiniais aspektais.

Jums nereikės papildomo personalo, žinių ir gebėjimų, reikalingų atlikti viešuosius pirkimus. Sutaupysite laiko, energijos ir lėšų pirkimų paieškai – nuolat gaudami naujausią informaciją apie tai kas vyksta aktualioje Jums rinkoje, galėsite operatyviai reaguoti į paklausą, priimti sprendimus nedelsiant, o veiksmus nukreipti tik į tiesioginę savo veiklos sritį.

Ko reikia sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ?

Ne tik pasiūlyti geriausią prekių, paslaugų ar darbų kainą ir atitikti perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus…

Sudarius paslaugų teikimo sutartį kvalifikuotas personalas turintis praktinę patirtį:

  • teiks konsultacijas, rekomendacijas, informaciją susijusią su perkančiųjų organizacijų  tiekėjams keliamais reikalavimais;
  • ruoš reikalingus dokumentus, rengs prašymus ir pažymas;
  • padės atlikti registraciją centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS);
  • sistemingai teiks skelbiamus perkančiųjų organizacijų pasiūlymus, susijusius su tiekėjo specializacija;
  • parengs pirkimo dokumentus dalyvavimui konkursuose – pagal perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus;
  • teiks pirkimų valdymo paslaugas;
  • konsultuos bendraujant pirkimo procese su perkančiaja organizacija;
  • teiks teisinę pagalbą pirkimų proceso metu ir laimėjus konkursą, sudarant sutartis ir vykdant įsipareigojimus;
  • analizuos ir apibendrins rezultatus.

Registruokis individualiai konsultacijai, sužinok praktines galimybes sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

—————-
*paslaugos mokamos;
*visa viešai skelbiama informacija – nemokama;
*sutarties sąlygos, teikiama informacija yra konfidenciali tiek kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir sutarties sąlygoms.

Nuo ko pradėti ?

Patekti į šia rinką jokių dirbtinių barjerų nebeliko… Tai milžiniška erdvė Jūsų interesų sferoje.

Dabar pats tinkamiausias metas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose !

Paslaugos

Per metus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbiama apie 30 tūkstančių konkursų;

Viešasis sektorius įsigyja prekių ir paslaugų daugiau kaip už 10 milijardų litų.

Teisinė pagalba

Kaip apginti savo teises, kokius veiksmus atlikti, kur kreiptis..?  Mes siūlome platų teisinių paslaugų spektrą.

Bendradarbiaujame su advokatais, notarais, antstoliais ir auditoriais.