Ūkio ministerija vykdo projektą, kurio tikslas – pateikti pasiūlymus dėl veiksmingesnės ir greitesnės viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo sistemos sukūrimo. Klausimynas, kuris yra vykdomo projekto dalis, siekiama išsiaiškinti svarbiausias priežastis, lemiančias užsitęsiantį viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą. Nustačius svarbiausias kliūtis, bus ieškoma sprendimų, kaip jas panaikinti, ir siūlymų, kaip kurti sistemą, leisiančią veiksmingiau nagrinėti viešųjų pirkimų ginčus.

Viešųjų pirkimų sistemos dalyvių prašoma atsakyti į tuos klausimus, kurie susiję su Jūsų kompetencija iki 2011-07-11. Klausimyną rasite čia.

UKMIN.lt