Viešuosiuose pirkimuose galima dalyvauti ir tuomet, jeigu įmonė turi skolų „Sodrai“, tačiau tik tokiu atveju, jeigu skola yra atidėta, tokią nutartį priėmė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Viešųjų pirkimų tarnyba pabrėžia, kad perkančioji organizacija turi įsitikinti, kaip bendrovė vykdo įsipareigojimus „Sodrai“ paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.

Dauguma teisininkų ir Viešųjų pirkimų tarnyba iki šiol teigė, kad viešųjų pirkimų dalyvis net trumpą laiką negali būti įsiskolinęs „Sodrai“ ar Mokesčių inspekcijai. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2013 m. birželio 25 d. nutartyje (Vilniaus mieste UAB „VSA Vilnius“ prieš „Jonavos paslaugas“) pareiškė, kad įmonė gali turėti skolų, kurių mokėjimas atidėtas.

„VSA Vilnius“ 2012 m. birželį laimėjo viešąjį pirkimą Jonavoje aprūpinti miestą požeminiais konteineriais. Tačiau bendrovė tą dieną, kai pateikė pasiūlymą, buvo skolinga „Sodrai“. Nors bendrovė turėjo dokumentus, kad ši jos skola „Sodrai“ yra atidėta, konkurentai tokį jos laimėjimą apskundė ir bendrovė buvo išbraukta iš laimėtojų eilės.

Vilma Ramanauskaitė, advokatų profesinės bendrijos „Bagdanskis iLAW“ advokatė, atstovavusi „VSA Vilnius“ teismuose, prisimena, kad tiek Kauno apygardos teismas, tiek Lietuvos apeliacinis teismas, tęsdami iki šiol buvusią praktiką, nurodė, kad skolos atidėjimo nepakanka ir ji negali dalyvauti konkurse. LAT savo nutartimi tokias teismų išvadas pripažino nepagrįstomis ir išaiškino, kad atidėjus įmokų mokėjimą atidėjimo laiku draudėjas laikomas nepažeidusiu prievolės sumokėti įmokas, nes nustatomas naujas mokėjimo terminas.

Tinka ir VMI

„LAT tiesiogiai pareiškė nuomonę tik dėl socialinio draudimo įmokų, tačiau manau, kad aiškinant sprendimą ta pati tvarka pagal analogiją turės būti taikoma ir mokesčių inspekcijai, – teismo sprendimą komentuoja p. Ramanauskaitė. – Teismas aiškiai suformulavo taisyklę, kad jeigu mokestinės prievolės terminas yra atidėtas, tiekėjas, dalyvaujantis viešajame pirkime, negali būti laikomas pradelsusiu sumokėti.“

Anot advokatės, toks aiškinimas atitinka ne tik viešųjų pirkimų tikslą – įsigyti prekių ar paslaugų racionaliausiu būdu, tačiau ir konkurencingo verslo principus valstybėje.

Lietuvoje yra apie 90.000 bendrovių. UAB „Creditreform Lietuva“ duomenimis, bendras skolingų „Sodrai“ darbdavių skaičius, kas mėnesį paskelbus naujas skolas, siekia apie 30.000, praėjus mėnesiui po šio termino, skolininkų skaičius sumažėja iki 10.000–15.000 ir paskui vėl grįžta prie 30.000.

Romualdas Trumpa, UAB „Creditreform Lietuva“ direktoriaus pavaduotojas, teigia, kad nors pradelstų skolininkų skaičius yra didelis, nedaugeliui bendrovių yra atidėtas mokėjimas „Sodroje“ – liepos 23 d. „Sodra“ buvo atidėjusi skolas 188 bendrovėms.

Viešųjų pirkimų tarnybos komentaras

Viešųjų pirkimų tarnyba, atsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 dienos nutartyje (c.b. Nr.3K-3-340/2013) pateiktą Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 2 d. 5 p. išaiškinimą, pažymi, kad tiekėjai, kuriems Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) teritorinio skyriaus sprendimu yra atidėtas einamųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų už praėjusį mėnesį mokėjimas, nėra laikomi nevykdžiusiais įsipareigojimų, susijusių su valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimu, ir gali be apribojimų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Perkančioji organizacija, neatsižvelgdama į tai, kad tiekėjas pagal viešojo pirkimo sąlygas įrodė šių įsipareigojimų vykdymo faktą, buvusį perkančiosios organizacijos nustatytu laikotarpiu (pvz., tai liudijanti VSDFV pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 30 d. iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino), turi teisę kreiptis į tiekėją arba tiesiogiai į VSDFV dėl informacijos apie tiekėjo tokių įsipareigojimų vykdymą paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.
Tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija gauna informacijos, kad tiekėjas minėtą dieną vis dėlto nebuvo įvykdęs šių įsipareigojimų ir jam nebuvo atidėtas einamųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų už praėjusį mėnesį mokėjimas, tokio tiekėjo pasiūlymas viešajam pirkimui turi būti atmetamas.

Siekdamos įsitikinti, ar tiekėjai paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną yra įvykdę savo prievoles VSDFV biudžetui, perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų sąlygose galėtų nustatyti kiek įmanoma trumpesnį pažymos išdavimo terminą arba kad tokia pažyma pateiktina po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, taip pat įtvirtinti, kad šią informaciją pati sužinos iš VSDFV teritorinių skyrių.

Straipsnis publikuotas dienraštyje „Verslo žinios”