Viešųjų pirkimų vykdymo išmanymas – vienas pagrindinių veiksnių sėkmingam ir sklandžiam Europos Sąjungos remiamų projektų įgyvendinimui.

Dažniausiai daromos perkančiųjų organizacijų klaidos pirkimų procese:
– nepaskelbiamos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;- keičiamos pirkimų sąlygos, apie tai neinformuojant tiekėjų;- nekruopščiai atliekamas tiekėjų kvalifikacijos vertinimas;

– be pagrindo vykdomos neskelbiamos derybos ar perkama iš vieno tiekėjo;

– nesilaikoma supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytų terminų;

– pirkimai skaidomi dalimis, siekiant išvengti visai pirkimo vertei taikomo pirkimo būdo.

NMA.lt