Viešųjų pirkimų tarnyba praneša, kad, atsižvelgdama į kultūros ir meno įstaigų atstovų ne kartą išsakytą poziciją dėl sudėtingų viešųjų pirkimų procedūrų, įvertino siūlymus pakeisti Viešųjų pirkimų įstatymo lydimuosius teisės aktus. Būtinybę panaikinti kliūtis kūrėjams viešųjų pirkimų srityje remia ir prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Tarnybos direktorius Žydrūnas Plytnikas įsakymais patvirtino Viešųjų pirkimų įstatymo lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kuriais tikimasi palengvinti ne tik kultūros, meno ir mokslo, bet ir kitų perkančiųjų organizacijų veiklą vykdant viešųjų pirkimų procedūras.

Pakeitus Kultūros viešųjų įstaigų, atitinkančių Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktų reikalavimus, supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdines taisykles, nurodyti atvejai, kai perkančiosios organizacijos gali nepildyti pirkimų žurnalo, nuo 10 000 Lt (be PVM) iki 50 000 Lt (be PVM) padidinta pirkimo sutarties vertė, kai perkančioji organizacija, prašydama pateikti pasiūlymus, turi kreiptis į tris ar daugiau tiekėjų.

Taip pat aiškiai nustatyta, kad perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją perkant literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvų paslaugas (pvz., perkamos minėtos paslaugos pagal jau patvirtintas programas), detalizuoti atvejai, kai gali būti atliekami mažos vertės ir supaprastinti pirkimai apie juos neskelbiant ir neskelbiant Viešųjų pirkimų įstatyme nurodyto informacinio pranešimo.

Šaltinis: BNS