Plungės ir Ukmergės savivaldybių vadovai privalės imtis griežtų priemonių išieškant žalą iš kaltų asmenų, o padariusiems pažeidimus pritaikyti tarnybinę ar drausminę atsakomybę. Valstybės kontrolė įtaria, kad Ukmergės rajono savivaldybėje kai kurie viešieji pirkimai buvo vykdomi neskaidriai, todėl audito medžiagą perdavė STT, kuri pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Ukmergės savivaldybėje pagal investicijų projektus rekonstruojant Kultūros centro, Jono Basanavičiaus gimnazijos ir Užupio vidurinės mokyklos pastatus nustatyta reikšmingų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų. Savivaldybės administracija pasirinko netinkamus pirkimo būdus, nepagrįstai suskaidė darbų, atliekamų pagal tą patį projektą, pirkimus, sutartyse nenumatė užsakovo rezervo naudojimo kainodaros taisyklių. Per visus tris objektus įsigyta papildomų darbų be viešųjų pirkimų procedūrų daugiau nei už 1,3 mln. Lt.

Audito metu nustatyti pažeidimai rodo, kad Kultūros centro pastato ir švietimo įstaigų rekonstrukcijos darbų pirkimai buvo atlikti pasirenkant vieną paprasčiausių viešųjų pirkimų būdų – apklausas. Pavyzdžiui, apklausos būdu buvo parinktas rangovas Kultūros centro pastato III etapo rekonstrukcijos darbams, nors pirkimo objekto vertė didesnė nei 13 mln. Lt, o mažos vertės darbų, kuriems galima taikyti apklausos būdą, pirkimo riba – 500 tūkst. Lt.

Be to auditoriai nustatė, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracija, vykdydama statybos rangos sutartį, 2009 m. neteisėtai rangovui sumokėjo 110,7 tūkst. Lt už neatliktus darbus, nes atliktų darbų aktuose du kartus buvo nurodyti tų pačių patalpų apdailos darbai ir didesnis šiltintų sienų plotas. Audito metu nebuvo galima įvertinti, ar 2009 m. už rekonstrukcijos darbus beveik 900 tūkst. Lt sumokėta pagal sutarties sąlygas, nes savivaldybė nepateikė detaliųjų darbų sąmatų.

Plungės rajono savivaldybėje įgyvendinant investicinius projektus taip pat nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų. Rekonstruojant viešosios bibliotekos pastatą ir M. Oginskio dvaro ansamblio laikrodinę-oranžeriją pritaikant bibliotekos reikmėms, savivaldybė nenustatė perkamų prekių ypatybių, specifikacijos ar modelių. Statybos rangos sutartyje nurodyti tik baldų ir įrenginių kiekiai ir kainos (iš viso – 270 tūkst. Lt). Vadinasi, savivaldybė, sudarydama sutartį, nesilaikė skaidrumo principo ir nepasiekė tikslo – įsigyti reikiamų prekių racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

Valstybės kontrolė Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų nustatė ir savivaldybės vykdomame Plungės kultūros centro pastato rekonstrukcijos projekte. Savivaldybė pakeitė sutartyje nustatytas pirkimo sąlygas neturėdama Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo šiems pakeitimams atlikti. Statybos rangos sutartyje nenumatytas kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pasikeitimo ir numatytam 10 proc. užsakovo rezervui nenustatytos kainodaros taisyklės. Nesant aiškios kainodaros, savivaldybė neteko galimybės pasinaudoti užsakovo rezervo lėšomis nepažeisdama teisės aktų. Auditoriai nustatė, kad Plungės rajono savivaldybė netaikė viešųjų pirkimų procedūrų papildomai pirkdama statybos darbų už 871,9 tūkst. Lt.

Šaltinis: ELTA