Keisti viešųjų pirkimų tvarką ir griežtinti kontrolę, pasak Prezidentės, verčia įžūlus Viešųjų pirkimų įstatymo piktnaudžiavimas išimtimis. Akis bado neskaidrūs sandoriai, viešumo nebuvimas, neadekvačios sankcijos už padarytus pažeidimus.

Įstatymo projekto pataisos numato Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) vadovo rinkimą daugiausiai dviem kadencijom po ketverius metus. VPT vadovą skirs ir atleis LR Prezidentė(-as) Ministro pirmininko teikimu. VPT taps pavaldi ne LR Ūkio ministerijai, bet tiesiogiai Lietuvos Respublikos Prezidentei(-ui). Bus privaloma nustatyti tvarką, kuri neleistų nuslėpti perkančiųjų organizacijų vykdomus pirkimus. Taip pat privalomai skelbiamos visos vykdomos derybos, laimėtojai, ketinami sudaryti sandoriai.

Palikta galimybė neatskleisti sandorio, tačiau neskelbiamų derybų pagrįstumą teikti ne pasibaigus pirkimui, bet prieš pradedant jį. Numatytos ir griežtesnės administracinės baudos: pirmą kartą pažeidusiems bauda nuo 500 Lt iki 5000 Lt, pakartotinai – nuo 2,5 iki 10 tūkst.Lt.