Rasti trūkumai pasireiškiantys supaprastintuose pirkimuose neleidžia efektyviai funkcionuoti visai viešųjų pirkimų sistemai – skelbia Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT).

Supaprastinti pirkimai 2010 metais sudarė 46 proc. visų viešųjų pirkimų vertės ir 85 proc. visų viešųjų pirkimų kiekio.

Nustatyta, kad perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos neskelbimas derybas, piktnaudžiauja, nes deryboms pakviečiamas tik vienas tiekėjas arba nurodant nenumatytas aplinkybes perkama skubos tvarka.

Regioniniu lygiu viešieji pirkimai nėra centralizuoti, per mažas siūlomų prekių ir paslaugų kiekis, negarantuotas koybės ir mažiausios kainos santykis – skelbia VPT. Svarbu ir tai, kad ne visoms perkančiosioms organizacijoms privalu naudotis Centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis.