Svarstoma galimybė sukurti viešųjų pirkimų kompetencijos centrą, skelbia Ūkio ministerija ir kviečia viešųjų pirkimų bendruomenę teikti pasiūlymus ir idėjas dėl viešųjų pirkimų politikos.

Artimiausiu metu dėl kompetencijų centro įkūrimo planuojama svarstyti bei priimti būtinus sprendimus. Numatoma, kad šis centras konsultuos perkančiąsias organizacijas, dalyvaus atliekant inovatyvius ir ikiprekybinius viešuosius pirkimus bei kaups nacionalinę ir kitų šalių patirtį.

2011 metų spalio mėnesį Ūkio ministerija atnaujino dokumentą ” Viešųjų pirkimų problematika ir sprendimo kryptys”, kuriame viena iš didžiausių problemų įvardijama perkančiųjų organizacijų kompetencijų stoka.

Dokumentą, kuriame pateikiamas viešųjų pirkimų sistemos vertinimas, identifikuojamos pagrindinės problemos viešųjų pirkimų procedūrose ir pateikiami jų sprendimų būdai rasite http://www.ukmin.lt/lt/dokumentai/Vies_pirkimai.pdf