Tiekėjai, įrodę savo tiesą teisme, nuo šiol turės daugiau galimybių išreikalauti žalos, patirtos dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų, atlyginimo.

Nors tokia galimybė tiekėjui Viešųjų pirkimų įstatyme buvo aiškiai numatyta jau gana ilgą laiką, tačiau praktiškai ja pasinaudoti buvo beveik neįmanoma.

Tai iliustruoja ir 2012 m. viešųjų pirkimų bylų statistika. Nuo 2012 m. pradžios aukštesnės instancijos teismai nagrinėjo daugiau kaip 200 viešųjų pirkimų bylų. Daugiau nei 70-yje tokių bylų teismai priėmė tiekėjams palankius sprendimus – pripažino, kad vienas ar kitas perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo vykdymo metu priimtas sprendimas buvo neteisėtas. Tačiau minėtu laikotarpiu buvo tik 5 bylos, kuriose tiekėjai reikalavo atlyginti dėl tokių neteisėtų sprendimų patirtą žalą.

Pagrindinė priežastis dėl ko tiekėjų ieškiniai dėl žalos atlyginimo viešuosiuose pirkimuose buvo itin reti, slypi tame, kad pagal iki šiol vyravusią teismų praktiką tokios žalos įrodinėjimo našta buvo nepakeliama tiekėjams.

Daugiausiai sunkumų, pasiryžusiems kilti į naują mūšį dėl žalos atlyginimo, tiekėjams kėlė perkančiosios organizacijos kaltės bei priežastinio ryšio tarp neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimo ir patirtos žalos įrodinėjimas. Tiekėjui, nedalyvavusiam perkančiajai organizacijai priimant neteisėtą sprendimą, buvo itin sunku pateikti perkančiosios organizacijos kaltės ar apgaulės įrodymus. Taip pat pagal iki šiol vyravusią teismų praktiką tiekėjui reikėdavo įrodinėti hipotetines situacijas, pavyzdžiui, kad perkančioji organizacija nebūtų atmetusi jo pasiūlymo bet kokiais kitais motyvais.

Tačiau situacija turėtų iš esmės pagerėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kovo mėnesį priėmė nutartį, kurioje išaiškino perkančiosios organizacijos atsakomybės už tiekėjų patirtą žalą taikymo sąlygas. Nuo šiol tiekėjui nebereikės įrodinėti perkančiosios organizacijos kaltės priimant neteisėtą sprendimą. Įrodinėjant priežastinį ryšį, tiekėjui taip pat pakaks įrodyti, kad jis pasiūlė mažiausią kainą ir atitinkamai turėjo laimėti viešąjį pirkimą. Savo ruožtu pareigą įrodinėti, kad tokio tiekėjo pasiūlymas būtų atmestas kuriuo nors kitu pagrindu, teismas perkėlė pačiai perkančiajai organizacijai.

Dėl šio teismo išaiškinimo ieškinių dėl žalos atlyginimo viešuosiuose pirkimuose turėtų padaugėti. Tiekėjų sėkmės atveju žalą turės atlyginti neteisėtą sprendimą priėmusi perkančioji organizacija. Todėl naujai formuojama praktika turėtų paskatinti perkančiąsias organizacijas atsakingiau priiminėti sprendimus bei kelti už pirkimus atsakingų darbuotojų kvalifikaciją.

Laura Šlepaitė, LAWIN advokatų kontoros vyresnioji teisininkė

Šaltinis: vz.lt