Entries by admin

Seimui viešųjų pirkimų įstatymo išimtis

Politinės partijos galės pirkti prekes bei paslaugas neorganizuodamos viešųjų pirkimų. Tai numato Seimo antradienį priimtos Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos. Įstatymą dar turės pasirašyti šalies vadovė. Kad politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių vykdomiems pirkimams nebūtų taikomos šio įstatymo nuostatos, posėdyje balsavo 91, prieš – 15, susilaikė 17 parlamentarų, pranešė Seimo atstovai. Projekto iniciatoriai – Algis Čaplikas ir Arūnas Valinskas, Seimo Liberalų […]

Ministerijos paskelbė viešųjų pirkimų planus

Aplinkos (AM), Finansų (FM), Socialinės apsaugos ir darbo (SADM), Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo (ŠMM) bei Ūkio ministerijos (ŪM) jau paskelbė visą pluoštą šįmet planuojamų viešųjų pirkimų. Tačiau tik viena ministerija – ŠMM  atskleidė ir kiekvienam pirkiniui numatomas išleisti pinigų sumas. Kitos ministerijos ateities planus vis dar laiko paslaptyje. Išsamiausiai, atskleisdama net numatytas pinigų sumas, […]

Viešųjų pirkimų skaidrumas kelia abejones

Viešųjų pirkimų tarnybos atliktas tyrimas rodo, kad neskaidriausios viešųjų pirkimų sritys, tiekėjų nuomone, yra statyba ir medicina, o atlygis už garantijas laimėti viešuosius pirkimus įvairiose veiklos sferose dažniausiai siekia nuo 6 iki 10 procentų pirkimo sutarties vertės. Rizikingiausių viešųjų pirkimų proceso sričių, kuriose didžiausia piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi tikimybė, tyrime iš viso dalyvavo 852 tiekėjai, užsiregistravę […]

50 proc. tikrintų viešųjų pirkimų rasta pažeidimų

Daugiau nei 50 proc. tikrintų statybų viešųjų pirkimų nustatyta pažeidimų, o nebaudžiamumas viešuosiuose pirkimuose klestėjo daugybę metų,„Žinių radijo” laidoje „Aktualusis interviu” teigė Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) vadovas Žydrūnas Plytnikas. „Visiems viskas buvo gerai. Visi žinojo, kokia situacija. Visi vykdė tuos pirkimus. Gal nebuvo valios ar noro pereiti kelią. Dabar VPT principingai pradėjo žiūrėti pagal įstatymą […]

Konsultacija: informacijos konfidencialumas viešojo pirkimo tiekėjo pasiūlyme

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr.2-36) (toliau – Įstatymas) 6 straipsnyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, vykdydama pareigą informuoti tiekėjus apie pirkimo procedūrų rezultatus, taip pat skelbdama informaciją apie sutarties sudarymą (Įstatymo 41, 74, 79 straipsniai ir 86 straipsnio 4 dalis), negali […]

Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos pakeitimai

Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Žin., 2003, Nr. 22-944; 2008, Nr. 105-4042) (toliau – Metodika) redakcija – Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 1S-105 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymo […]

Konsultacija: kokios tiekėjų teisių ribos sudarant ir vykdant viešojo pirkimo sutartį

Tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms neretai kyla klausimas, kokios yra jų teisių ribos sudarant ir vykdant viešojo pirkimo sutartis. Dažnai įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, o tiekėjams sėkmingai jame sudalyvavus, kyla klausimas, dėl kokių sutarties sąlygų derybos gali būti vykdomos ir ar apskritai derybos dėl viešojo pirkimo sutarties sąlygų yra galimos. Atsakydama į šiuos klausimus advokatų […]

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai veiklą plėtojantiems kaimo vietovėse

Norint gauti Europos Sąjungos paramą, neužtenka atitikti tinkamumo kriterijų ir laikytis įsipareigojimų – paramos galima netekti tinkamai neatlikus pirkimų, todėl ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, veiklą kaimo vietovėje plėtojantys verslininkai ir kiti paramos gavėjai turėtų nuolat domėtis Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimais ir negailėti laiko kruopščiam pirkimų organizavimui. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) lėšomis gali būti […]

Ruošiamas kompetencijų centras tobulinti viešiesiems pirkimams

Svarstoma galimybė sukurti viešųjų pirkimų kompetencijos centrą, skelbia Ūkio ministerija ir kviečia viešųjų pirkimų bendruomenę teikti pasiūlymus ir idėjas dėl viešųjų pirkimų politikos. Artimiausiu metu dėl kompetencijų centro įkūrimo planuojama svarstyti bei priimti būtinus sprendimus. Numatoma, kad šis centras konsultuos perkančiąsias organizacijas, dalyvaus atliekant inovatyvius ir ikiprekybinius viešuosius pirkimus bei kaups nacionalinę ir kitų šalių […]

Viešųjų pirkimų sistemoje Valstybės kontrolė rado trūkumų

Rasti trūkumai pasireiškiantys supaprastintuose pirkimuose neleidžia efektyviai funkcionuoti visai viešųjų pirkimų sistemai – skelbia Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT). Supaprastinti pirkimai 2010 metais sudarė 46 proc. visų viešųjų pirkimų vertės ir 85 proc. visų viešųjų pirkimų kiekio. Nustatyta, kad perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos neskelbimas derybas, piktnaudžiauja, nes deryboms pakviečiamas tik vienas tiekėjas arba nurodant nenumatytas aplinkybes perkama […]